Sisäiset ohjelmat / Internal software
WebRopol - Lukukausipalautteet / semester feedback

Aineistot / Data

Käytössä olevat aineistot / Available data :

Kevätlukukausi / spring semester 2019 , Syyslukukausi / autumn semester 2018Koulutusohjelma ja lukukausi / Degree Programme and Semester
Tulokset / Results

Agrologikoulutus

Valitulla koulutusohjelmalla ja lukukaudella ei ole tarpeeksi tuloksia (vähemmän kuin 5). / There are not enough results for your search (less than 5).